• TẤM VÁN CHỊU NƯỚC, VÁN PHỦ PHIM

TẤM VÁN CHỊU NƯỚC, VÁN PHỦ PHIM

TẤM VÁN CHỊU NƯỚC, VÁN PHỦ PHIM

Tổng đại lý phân phối tấm ván chịu nước, ván phủ phim

HOTLINE : 0976594495

BẢNG BÁO GIÁ VÁN CHỊU NƯỚC, VÁN PHỦ PHIM  
STT ĐỘ DÀY  CHỊU NƯỚC
 ĐỎ
PHỦ PHIM
ĐEN A2
PHỦ PHIM
ĐEN A1
PHỦ PHIM
ĐEN CÓ CHỮ
1 12 mm 213 269 315 280
2 14 mm _ 315 _ 325
2 15 mm 262 327 372 337
2 17 mm 372 382
3 18 mm 308 383 428 393

Bảng màu tấm ván chịu nước, ván phủ phim

0376158888
0376158888