• TẤM GỖ DÁN

TẤM GỖ DÁN

TẤM GỖ DÁN

Tổng đại lý phân phối tấm gỗ dán

HOTLINE : 0976594495

BÁO GIÁ GỖ DÁN
STT ĐỘ DÀY LY GỖ DÁN THƯỜNG GỖ DÁN AB Gỗ Đài Loan
1 3 mm(Thực tế 1.9) 48 _
2 5 mm(thực tế 3.6) 69 86 155
3 7 mm  104 119 201
4 8 mm 110 128 216
5 9 mm 118 140 240
6 10 mm 135 156 271
7 12 mm 159 182 306
8 15 mm 197 227 367
9 17 mm 228 262
10 18 mm 242 275 439
11 20 mm 280

Bảng màu tấm gỗ dán

0376158888
0376158888