• GỖ THÉP THANH THÔNG

GỖ THÉP THANH THÔNG

TẤM GỖ THÉP THANH THÔNG

Tổng đại lý phân phối tấm gỗ thép thanh thông

HOTLINE : 0976594495

BÁO GIÁ GỖ GHÉP THANH THÔNG
STT ĐỘ DÀY LY AA  AB BC
1  Thông 12  mm 507 475 320
2  Thông 14  mm 535 520 340
2  Thông 15  mm 575 535 357
3  Thông 17 mm 593 545 393
4  Thông 18  mm 625 574 409

Bảng màu tấm gỗ thép thanh thông

0376158888
0376158888