• TẤM MDF

TẤM MDF

TẤM MDF

Tổng đại lý phân phối tấm MDF

HOTLINE : 0976594495

BÁO GIÁ MDF  
STT ĐỘ DÀY LY MDF
TH
MDF
Thành nam 3A
HDF xanh
Chống ẩm
Thái lan
HDF xanh
chống ẩm
TQ
1 4.5 mm 79
6 5 mm 83
2 5.5 mm 90 127 109
8 6 mm 98 138
7.8mm 108
3 9 mm 119 171 142
4 12 mm 164 261 215
5 15 mm 203 258
6 17 mm 235 353 286

Bảng màu tấm MDF

0376158888
0376158888